Решебнік по беларускай літературе 6 клас бельскі цітова 2019: АЛЕНА ВАСІЛЕВІЧ. СЯБРЫ. Белорусская литература 6 класс Цитова

Содержание

АЛЕНА ВАСІЛЕВІЧ. СЯБРЫ. Белорусская литература 6 класс Цитова

 • ГДЗ
 • 1 Класс
  • Окружающий мир
 • 2 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Литература
  • Окружающий мир
 • 3 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Окружающий мир
 • 4 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Окружающий мир
 • 5 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Биология
  • История
  • География
  • Литература
  • Обществознание
  • Человек и мир
  • Технология
  • Естествознание
 • 6 Класс
  • Математика
  • Английский язык
  • Русский язык
  • Немецкий язык
  • Биология
  • История
  • География
  • Литература
  • Обществознание

ГДЗ Белорусский язык за 6 класс Красней В. П., Лаўрэль Я.М.

Показать решебники

Классы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Математика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Английский язык

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Алгебра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Геометрия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Физика

1 2

Колькі гадоў беларускай мове? Факты і міфы

Як шмат пытанняў выклікае спалучэнне слоў «беларуская мова»… А колькі ж гадоў гэтай мове? Можа, яе прыдумалі пісьменнікі пачатку ХХ стагоддзя? А ці самастойная гэтая мова? Адкуль яна з’явілася і хто на ёй размаўляў? Ці захаваліся старажытныя тэксты на гэтай мове?. . Даём слова вядучаму навуковаму супрацоўніку Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдату філалагічных навук Ірыне Будзько.

Пра што пойдзе гаворка:

Колькі гадоў беларускай мове?

Беларускай мове столькі ж гадоў, колькі любой са славянскіх моў: рускай, украінскай, польскай і г. д. Падмуркам для стварэння і развіцця славянскіх моў паслужылі дыялекты асобных славянскіх плямёнаў, якія два тысячагоддзі таму пачалі рассяляцца па велізарных тэрыторыях Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, дзе да нядаўняга часу яшчэ панаваў ледавік.

Ужо ў самым пачатку нашай эры славян пачынаюць згадваць у старажытных рымскіх, гоцкіх, арабскіх, візантыйскіх тэкстах, называючы іх венедамі, антамі, склавенамі, славенамі. Больш падрабязна пра славян мы чытаем у знакамітай «Аповесці мінулых гадоў», дзе Нестар-летапісец пералічае наступныя плямёны: паляне, драўляне (або дзераўляне), севяране, дрыгавічы, радзімічы, крывічы, славене, вяцічы, бужане, углічы, ціверцы, харваты.

У аснову беларускай мовы ляглі дыялекты трох славянскіх плямёнаў. Гэта дрыгавічы (жылі за Прыпяццю аж да Заходняй Дзвіны і ў межах верхняга цячэння Нёмана), крывічы (жылі ўздоўж сярэдняга цячэння Заходняй Дзвіны, на рацэ Палата) і радзімічы (жылі ў басейне Сожа). У прынцыпе, сённяшняя групоўка беларускіх гаворак фактычна адлюстроўвае колішняе рассяленне згаданых плямёнаў на нашай тэрыторыі.

Паколькі славяне прыйшлі ў Цэнтральную і Усходнюю Еўропу ў выніку вялікай міграцыйнай хвалі, так званага Вялікага перасялення народаў, яны кантактавалі і з іншымі плямёнамі, якія таксама засялялі гэтыя тэрыторыі. Так, беларускі этнас фарміраваўся пад моцным уплывам балтаў. Гэты ўплыў адбіўся на элементах традыцыйнай культуры беларусаў, пакінуў след у назвах нашых населеных пунктаў, рэк, азёр і іншых геаграфічных аб’ектаў, адлюстраваўся на знешнасці і ментальнасці. Шмат дзе ў беларускіх вёсках, асабліва на поўначы краіны, і сёння можна пачуць словы, ад якіх вее даўніной:

бонда ‘бохан хлеба’ (па-літоўску bonda), гярдэкаць і гівягаць ‘незразумела, невыразна гаварыць’ (па-літоўску girdeti ‘чуць’ і gyvas ‘здароў’ адпаведна), дырван, дзірван ‘аблога, неапрацаваны ўчастак зямлі’ (па-літоўску dirvanas), крушня ‘груда камянёў’ (па-літоўску krūsnis), кумпяк ‘шынка’ (па-літоўску kumpis), парсюк ‘парася’ (па-літоўску paršiukas), раўгеня ‘посная страва, якая гатавалася з аўсянай мукі’ (па-літоўску raugene), руплівы ‘працавіты, старанны’ (па-літоўску rūpnusrūpusrūpestingas), рэзгіны ‘прылада для пераноскі сена’ (па-літоўску rezgines), свіран ‘склад, сховішча’ (па-літоўску svirnas) і інш.

Асабліва моцна след прысутнасці балтаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі праявіўся ў назвах рэк і азёр: Друя, Друйка, Дрысвяты, Яса, Нарач, Лучоса і іншыя водныя аб’екты захавалі яшчэ даславянскія найменні. Кажуць, што ўзаемадачыненні балтаў і славян — гэта адзін з нешматлікіх выпадкаў у гісторыі цывілізацый, калі розныя плямёны змаглі дастаткова мірна суіснаваць, узбагачаючы адно аднаго культурнымі здабыткамі, мовай і пазбягаючы ваенных канфліктаў. Ёсць думка, што нават знакамітая рыса беларускай мовы — аканне — гэта вынік шматвяковых кантактаў з балтамі.

Як да нас прыйшла пісьменнасць?

Сёння словы кірыліца, кірылічны алфавіт мы ўспрымаем настолькі натуральна, што часта не задумваемся, чаму менавіта так мы называем азбуку, якой карыстаемся, і нават раскладку на клавіятуры камп’ютара.

А пачыналася ўсё вось як… У ІХ стагоддзі ў Цэнтральнай Еўропе ўтварылася Мараўскае княства, даволі моцнае і вялікае па тых часах. На чале княства стаяў князь Растыслаў, які вырашыў, што хрысціянства можа стаць той рэлігіяй, якая аб’яднае плямёны ў новай дзяржаве. Князь звярнуўся да візантыйскага імператара Міхаіла ІІІ, каб той прыслаў яму настаўнікаў новай веры, якія б маглі гаварыць па-славянску. Такім чынам, у Маравію накіраваліся два браты — Канстанцін, знакаміты філосаф, паліглот, перакладчык (потым, прыняўшы манаскі сан, ён атрымаў імя Кірыл), і Мяфодзій.

Родам яны былі з грэчаскага горада Салонікі, насельніцтва якога складалася з грэкаў і славян. Ёсць думка, што маці братоў была славянкай. Як бы там ні было, славянскі дыялект яны ведалі вельмі добра. За кароткі час з грэчаскай мовы былі перакладзены ўсе неабходныя для службы ў царкве тэксты. Самыя старажытныя рукапісы, якія дайшлі да нас, датуюцца Х—ХІ стагоддзямі. Напісаны яны дзвюма азбукамі: кірыліцай і глаголіцай. Ёсць думка, што Кірыл і Мяфодзій стварылі менавіта глаголіцу, а кірыліца ўзнікла пазней як вынік адаптацыі грэчаскага алфавіта пад славянскае маўленне. Пра гэтыя падзеі мы даведваемся з некалькіх старажытных рукапісаў, у першую чаргу са сказання «О письменехъ» Чарнарызца Храбра, які жыў у Х стагоддзі.

За дастаткова кароткі час рукапісы свяшчэнных тэкстаў распаўсюдзіліся па славянскай тэрыторыі, найперш сярод усходніх славян. Ужо з ХІ стагоддзя мы маем кнігі, перапісаныя ў Кіеве і Ноўгарадзе, з ХІІ стагоддзя — у Полацку. У таго ж Чарнарызца Храбра мы чытаем, што і да прыняцця хрысціянства славяне мелі пісьменнасць: «Прhже оубо словhне не имhхъ книгъ но чрътами и рhзами и чътhх». Цяжка сказаць, якога кшталту было гэтае пісьмо чрътами и рhзами. Магчыма, яно нагадвала клінапіс або руны.

Ад Полацка пачаўся свет…

Пісьменства стала ўмацоўвацца і распаўсюджвацца ў першую чаргу ў сталіцах славянскіх княстваў. Для Беларусі знакавую ролю ў гэтых адносінах адыграла Полацкае княства. Нездарма мы кажам, што ад Полацка пачаўся свет. Самыя старажытныя тэксты, якія ўзніклі на Полаччыне, — дагаворныя граматы полацкіх князёў з Рыгай і гоцкім берагам, Полацкае Евангелле канца ХІІ стагоддзя, надпісы на Рагвалодавых камянях, графіці Спаса-Еўфрасіньеўскай царквы ў Полацку, надпіс на крыжы Еўфрасінні Полацкай, некалькі берасцяных грамат.

Ужо ў некаторых з гэтых тэкстаў мы бачым праявы беларускага вымаўлення: аканне, пераход в, л у ў, цоканне (старажытныя палачане, як і ўсе крывічы, не адрознівалі гукі ц і ч і вымаўлялі іх як ц; і сёння яшчэ на поўначы Беларусі можна пачуць вадзіцка, крыніцка замест вадзічка, крынічка), зацвярдзелы гук р.

Пры ўтварэнні Вялікага Княства Літоўскага цэнтрам пісьменнасці і кніжнасці стаў Навагрудак. Пісьмовая традыцыя, якая паўстала ў Старажытнай Русі і развілася на Полаччыне, атрымала новы імпульс.

З утварэннем дзяржавы адразу паўстае пытанне аб дзяржаўнай мове. Калі мы гаворым пра Вялікае Княства Літоўскае, то дзяржаўнай мовай (часта яе называюць афіцыйнай) там была старабеларуская. Праўда, такім тэрмінам у тыя часы ніхто не карыстаўся. Гэтую мову ў старажытных тэкстах называлі рускай (або руськай), яе юрыдычны статус быў замацаваны ў Статуце Вялікага Княства Літоўскага 1566 года: «А писаръ земскій по руску маеть літэрамі і словы рускімі все лісты і позвы пісаті, а не іншым языкомъ і словы…» Гаворка ідзе пра тое, што ўсе службовыя паперы павінны пісацца на рускай (старабеларускай) мове.

На гэтай мове напісаны шматлікія тамы справавых дакументаў, тэксты дамоў з іншымі краінамі свету, створана арыгінальная літаратура, у тым ліку жыціі, летапісы, хронікі і нават гараскопы. На старабеларускую мову перакладзены вядомыя тагачасныя раманы і аповесці, якімі зачытвалася ўся Еўропа (напрыклад, гісторыя аб Трыстане і Ізольдзе, аб Троі, аб Аляксандры Македонскім). Існуе, як вядома, і пераклад Бібліі.

Канешне, сучаснаму чалавеку вельмі цяжка чытаць такія тэксты, але нельга сказаць, што гэта зусім немагчыма. Яны ўтрымліваюць шмат слоў, знаёмых сёння кожнаму беларусу: гаспадар, ведаць, чын, шлюб, зайздрасць, захад, усход, пачатак, звыкласць і інш. Акрамя таго, у тэкстах мы сустрэнем і важныя для нас рысы беларускага маўлення: аканне і яканне (в апустевшеи земли, красата, ягипцянін, вясло), цвёрдасць гукаў ж, ш, ч, ц і р (жонка, шыпшына, чолом, Свислочы, старцы, крэщение, декабра), прыстаўныя гукі в, г (вока, восень, гарбузъ, геретикъ), пераход гукаў в, л у ў (у чужой земли, Ягайло переступивъ тыи правды).

Што такое руская мова беларусаў?

Мала ў гісторыі славянскіх моў існуе такіх заблытаных пытанняў, як назва дзяржаўнай мовы Вялікага Княства Літоўскага. Гэтую праблему спрабуюць вырашыць ужо два стагоддзі, у дыскусіі ўдзельнічалі і працягваюць прымаць удзел навукоўцы практычна ўсіх славянскіх краін, кожны раз узнікаюць усё новыя тэрміны (сёння іх налічваецца больш за 40), і да канчатковага рашэння яшчэ вельмі далёка.

Перш за ўсё трэба пачаць з саманазвы, гэта значыць з таго, як самі грамадзяне Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай называлі сваю мову. Дарэчы, гэтых саманазваў не так шмат: руска (руська) мова, рускій (руській) язык, часам да іх дадаваўся прыметнік просты (простая) у значэнні ‘зразумелы’. Так называлі мову сваіх твораў Францыск Скарына, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Лаўрэнцій Зізаній, так названа дзяржаўная мова Вялікага Княства Літоўскага ў Статутах 1566 і 1588 гадоў.

Часта да саманазвы дадаваўся прыметнік літоўскі, і мову называлі літоўскай або літоўска-рускай. Адам Міцкевіч, які разам са сваімі сябрамі вельмі цікавіўся гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага, падчас лекцый у Парыжскім універсітэце так казаў пра беларускую мову: «На беларускай мове, якую называюць русінскай або літоўска-русінскай, гаворыць каля дзесяці мільёнаў чалавек; гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і выдатна распрацавана».

Сярод іншых назваў гэтай мовы (дакладней, тэрмінаў, якія ўвялі ва ўжытак даследчыкі апошніх двух стагоддзяў) можна адзначыць наступныя: польско-русский язык, письменный язык литовской Руси, литературно-письменный язык ВКЛ, старинное западнорусское наречие, западнорусский язык, литературный южно-русский язык, украïнська літературна мова, староукраинский язык, адпаведна старабеларуская мова, украинско-белорусский язык, славено-польский язык, польсько-слов’яно-руська мова, język polskobiałoruski, славяно-украинско-белорусский язык і інш. Няцяжка заўважыць, што ва ўсіх гэтых назвах прасочваюцца дзве тэндэнцыі: па-першае, усе яны падкрэсліваюць «змешаны» характар той мовы, па-другое, кожная назва адлюстроўвае этнічныя прыхільнасці яе аўтара. Іншымі словамі, кожны даследчык ахоўвае сферу сваіх інтарэсаў.

Падагульняючы сказанае вышэй, адзначым, што беларуская мова развівалася шмат стагоддзяў. У яе гісторыі былі перыяды вялікага росквіту і заняпаду, не адразу яна стала называцца беларускай, не адразу заняла моцныя пазіцыі на лінгвістычнай карце Еўропы, але на сёння гэта развітая самастойная славянская мова, з багатай пісьмовай традыцыяй, з адметным слоўнікавым складам, з вельмі характэрнымі фанетычнымі і марфалагічнымі рысамі.

Цікава пачытаць:

Наш канал у Telegram. Далучайцеся!

Хуткая сувязь з рэдакцыяй: чытайце паблік-чат Onliner і пішыце нам у Viber!

Перадрук тэксту і фотаздымкаў Onliner без дазволу рэдакцыі забаронены. nak@onliner. by

Пятая книга о белорусской государственности выйдет в начале 2020 года

Архивное фото

, Минск, 17 октября / БЕЛТА / — Пятый том уникального научного труда по истории белорусской государственности выйдет в начале 2020 года, сообщил руководитель Института истории Национальной академии наук Беларуси (НАНБ) Вячеслав Данилович. Об этом журналистам сообщили в ходе IV Международного конгресса историков Беларуси «Историческая наука Беларуси: личности, концепции, достижения» (приуроченного к 90-летию Института истории НАН Беларуси), передает корреспондент БЕЛТА.

«Самым большим нашим достижением в преддверии 90-летия института является создание серии книг о белорусской государственности. Четыре книги из пяти уже изданы. Они охватывают период от древних времен и первых поселений на территории Беларуси до восстановления после Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Мы практически завершили работу над пятой книгой и скоро отправим ее в издательство. Надеемся, что книга увидит свет в начале следующего года », — сказал Вячеслав Данилович.

В первой книге анализируются первые поселения на белорусских землях, родовые княжества, первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речи Посполитой) . Авторы на обширных исторических данных и различных источниках проанализировали статус белорусских земель в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, борьбу политической элиты Беларуси за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках.Во втором томе описывается период, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец 18 — начало 20 века). Третья книга посвящена истории белорусской государственности в 1917-1939 годах, четвертая — периоду Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления. Пятый том расскажет о событиях с 1954 года по настоящее время.

Четвертый международный конгресс историков Беларуси проходит в Минске 17-18 октября.На конгрессе будут обсуждаться исследования по белорусской археологии, истории белорусской государственности и всемирной истории. В повестке дня также такие темы, как белорусские земли в средневековье, Новое и Новое время, Беларусь в войнах и военных конфликтах. В конференции принимают участие представители академической и университетской науки Беларуси и зарубежных стран, общественные деятели. Организаторами конгресса выступают Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси и Институт истории НАН Беларуси.

Каляды, Масленица, Купала Ночь — белорусские праздники.

Белорусский народ помнит не только великие битвы и битвы: в памяти людей хранятся традиции и обычаи предков. Некоторые из них даже внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белорусский фольклор и народные традиции, прошедшие проверку временем и несмотря на прошлые запреты, сохранили свое очарование, стали основой многих туристических мероприятий, привлекающих гостей в страну. В течение года национальные праздники, связанные с событиями исторического прошлого Беларуси, проходят во всех регионах страны.

Вы можете посетить коронацию первого великого князя литовского Миндаугаса или свадебный пир великих князей Ягайлы и Софьи Гольшанской, кровь которых течет в жилах многих членов королевских семей Европы.Следить за звонком CNN и встречать Рождество и Новый год можно в белорусском селе Погост Житковичского района Гомельской области. В сезонном справочнике 2010 года, составленном в виде рейтингового списка, деревня Погост заняла 3-е место, оставив позади Лондон, Нью-Йорк, Бостон и Зальцбург.

Все празднования Нового года в Беларуси целиком связаны с Калядами — древним языческим ритуалом с масками и песнями.

Единственный языческий праздник, узаконенный Православной Церковью — Масленица, или Неделя сыра, широко отмечается по всей стране.Каждый из семи дней веселья, развлечений и блинов имеет свое название («Встреча», «Заигрыши», «Гурман») и традиции.

Традиционный обряд «Карагод» проводится в селе Погост весной в День Святого Георгия. Обряд первым в Беларуси получил в 2004 году статус нематериальной историко-культурной ценности и поставлен под охрану государства. Исполнитель и куратор обряда — фольклорно-этнографический ансамбль «Междуречье». По инициативе ансамбля в области организуются и другие праздники.

В июле Беларусь приглашает на празднование Купальской ночи — уникального ритуального застолья, основанного на тесном контакте с природой. Красочные ритуалы, проводимые в ночь на Купалу, включают сбор трав и цветов, плетение венков и плавание их по воде, прыжки через огонь, ночное купание и поиск цветков папоротника. Главное, чтобы гости не выступали в роли обычных статистов, пассивно наблюдая за шоу с трибун. Они становятся полноправными участниками неординарного события: в поисках цветка папоротника бродят по реально существующим замкам и парковым и садовым ансамблям, охотятся за сокровищами белорусских магнатов, сражаются с нечистью воды и леса и одновременно время познакомиться с географией, историей и культурой Беларуси.

В современной Беларуси славянский праздник окончания уборки урожая превратился в «Дожинки» — всенародный праздник и ярмарку сельских трудящихся, масштабно отмечаемый с 1996 года. Президент ежегодно принимает участие в торжествах. Каждый год праздник проводится в другом городе.

Аутентичные национальные блюда можно попробовать на грандиозном фестивале белорусской кухни в селе Мотол, отметившем в 2012 году свое 590-летие. Уже более 5 лет фестиваль «Мотольские присмаки» предлагает гостям не только кулинарные сокровища, но и произведения. народного искусства: ткачество, изготовление бочек и плетение из соломы.

Особого внимания заслуживают белорусские традиции рукоделия. Ткацкие традиции — тоже своеобразный бренд страны. Беларусь намерена включить уникальную традицию валяния шапок и сапог из шерсти — шаповальство — в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Местные мастера Дрибинского района Могилевской области передают свое мастерство от отца к сыну. В Дрибинском историко-этнографическом музее открылась мастерская, где студенты могут изучать это ремесло.Несомненно, «Катрушницкий лемезен» в глазах любознательных туристов, увлеченных историей и народными традициями, станет символом трудолюбивой Беларуси, как и Слуцкие пояса, Полесские полотенца и Бездежские фартуки.

Белорусская государственность

Белорусская государственность

Белорусский Государственность и законы

VI-VIII вв.Догосударственность
o 6-7 места веков: Проникновение славян на территорию будущей Беларуси, уже заселенную Балтийские племена.
o 8-9-е века: массивный поселения восточнославянских племен (кривичаны, дреховичаны, радсимичане) на территории Беларуси и их ассимиляции балтами
(см. история Ятвиев) .

IX-XII вв.Раннебелорусский Княжества. — Полацак, Турау
o 862: Первое упоминание о Полацке — столице Полоцкого княжества — белорусской исторической и исторической духовное начало.
o 980: Первое упоминание о город Турау — столица могущественного Турауского княжества.
o 1044-1066: Монтаж в Полацк Софийского собора, как аналогичные постройки в Новгороде и Киеве, как символ независимой власти

XIII-XVI вв.Великое княжество Литва, Самойития и Русь — Белорусское Возрождение
o 1240-1263: Правление Миндух (Миндаугас), который объединяет восточно-литовские и западно-белорусские территории в Великое княжество Литовское со столицей в Наваградак 13-16 веков. Белорусские земли процветают в самом сердце Великого княжества Литовского, Самоджития и Русь.
o 1529, 1566,1588 — Три редакции Статута — Белорусского государственного правового кодекса — вышли в числе первых европейских конституции и кодексы законов.
o 1581: Создание Трибунал Великого княжества Литовского, Самоджитского и Русского — Верховного государства Корт.

1569 — 1772. Речи Посполитой. и Литва
o 1569: Вынужденное российским давлением со стороны Востока политическое объединение Великого Княжества Литва, Русь и Жемайтия с Польшей создают Речи Посполитой и Литва — Ржеч Поспилита Польско-Литевская.
o 1654-1667: Война Содружество с Россией; потеря Смоленска Московии. Почти половина белорусов погибают защищая свои земли от русско-украинского нашествия.

1772 — 1917 гг. В составе Российской империи. Костюшко и Калиновские восстания.
o 1772, 1793, 1795: Три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрия.Вся Беларусь входит в состав Российской империи, за исключением небольшого северо-западный угол, занятый Пруссией. 1776: большинство белорусских городов лишены Магдебург
Устав самоуправления. 1789: Начало Французской революции. Американская конституция принят.
o 1794: Антироссийское восстание во главе с Тадевушем Кашюшка (Фаддей
Костюшко).
o 1863-1864: массивные антицарское восстание в Польше, Беларуси и Литве под предводительством Кастуся в Беларуси Калиновский

1918-1920 Белорусская Демократическая Республика
o 1917: В марте русская революция заставила царя Николая II отречься от престола. В ноябре Ленинский Большевики захватывают власть. В декабре прошел Первый Всебелорусский съезд Минск объявляет республиканское правительство в Беларуси и распущено большевиками
o 1918: 9 марта Исполком Совета Первого Всебелорусского съезда
объявляет Белорусскую Демократическую Республику
.

1920-1939. Белорусская ССР. Разделение Беларусь между СССР и Польшей
o 1919-1921: Русско-польская война привела к разделу Беларуси между белорусскими властями. Советская Социалистическая Республика и Польша
o 1921-1939 — Белоруссия Советская Социалистическая Республика (БССР) основана со столицей в Минске.Короткая возрождение белорусской культуры в 1920-1928 гг. задушено сталинскими казнями и массовыми депортации в Сибирь 1930-х гг. Польская тайная полиция преследует белоруса политические организации в Западной Беларуси оккупированы поляками.

1939. Воссоединение Западной и Восточной Беларусь
o Сентябрь 1939 — Польша разделена между нацистской Германией и СССР согласно Риббентропу-Молотову. секретный договор
o 17 сентября 1939 — Красная армия продвигается в западную беларусь и присоединяется к ней с восточной белоруссией — белоруссия Социалистическая Республика.
o 10 октября 1939 г. — Москва переносит культурную столицу Беларуси Вильню из Белорусской ССР в Литовскую.

1941-1944 гг. Нацистское правительство Беларуси.
o Июнь 21, 1941 — 13 июля 1944. Нацистская оккупация Беларуси. Коллаборационистское правительство — это создан по итогам II Всебелорусского съезда.

1945–1991.Белорусский Советский Союз после Второй мировой войны Социалистическая Республика
o 1945: 25 апреля делегаты из Беларуси и Украины приглашены в Сан-Франциско. Конференция. Признанные за их роль в военных действиях, обе страны становятся членами Соединенных Штатов. Наций
o 1944–1991. Послевоенный Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) восстановлена ​​из руин с помощью другие республики. БССР превращается в современное индустриальное государство.

1991-настоящее время. Республика Беларусь — а Суверенное государство
o Август 25, 1991. Беларусь провозглашает независимость
o 8 декабря 1991 года захват СССР существовать.
o 1991 — 94. Курс по Правительство Беларуси во главе со Станислой приняло решение о возврате в беларусизацию Шушкевич. Исторический белорусский национальный символ Погоня и бело-красно-белый флаг возвращаются.Белорусский язык принят в качестве государственного.

1994-настоящее время. Режим Лукашенко
o 1994. Александр Лукашенко сменит Станислава Шушкевича после возглавляемого им правительства. Комитет по борьбе с коррупцией приводит некоторые сомнительные свидетельства о Шушкевиче. Такой же год Александр Лукашенко создает себе должность президента. Он выбирает 7-летний Срок президентства.Начинается политическая реакция. Газеты и другие СМИ возбуждено уголовное дело. Политические демонстрации разгоняются полицией, много участников из демонстраций есть задерживали, избивали и запугивали. Несколько крупных белорусских политических деятелей, выступающих против режим Лукашенко бесследно исчезнет. Президент Лукашенко решительно выступает за государственный союз с Россией.
o Май 14, 1995 г. .Признавая свои просоветские настроения, Лукашенко вернул Беларусь в БССР производный символ и флаг
o 27 ноября 2000 г. — председатель КГБ Беларуси, генеральный прокурор и председатель Госдепартамента заменены Лукашенко в результате силового купе. Сегодня большая часть кабинета Лукашенко состоит из этнических русских. Политика Лукашенко по растворению Беларуси в России — это ускоряется.

Посмотреть более подробную хронологию истории Беларуси на нашей странице истории.


Конституция Республики Беларусь

Это полный текст Конституции Республика Беларусь принята 1 марта 1994 года. После двухлетнего пребывания у власти г. Лукашенко создал себе пост президента в новом тексте 1996 года. Конституция широко оспаривается как сфальсифицированная и недемократическая «Национальный референдум» 1996 года. Можно сравнить тексты двух конституций здесь и сами убедитесь, насколько больше власти Г-н.Лукашенко вырезал для себя. В 2004 году даже этого было мало для уже созревший Последний диктатор Европы и еще один «Национальный референдум» также сфальсифицирован и в результате 5 дней протестов и избиений мирных демонстраций, президент Лукашенко изменил конституцию, чтобы позволить себе избираться более чем на два срока (срок действия которых истекает в июле 2006 г. ).


Государственный гимн Беларуси, символ и флаг

После всенародного референдума 14 мая 1995 г. произошла путаница с символами.По подавляющее большинство (~ 77%) белорусов вновь приняло старый советский флаг Белорусского Советского Союза. Социалистическая республика и ее символ. Я могу объяснить этот возмутительный поступок только тем, что Белорусское националистическое движение идет слишком радикальным курсом для большинства Белорусы. Белорусы совершенно не любят крайностей. К сожалению, исторический значение символа «Погоня» и бело-красно-белого флага как белорусского национальные символы теперь сильно перевешивают их политическое значение как символы экстремистская политическая партия национальной оппозиции.Именно из-за этого сильного политического ассоциации, что эти символы были отвергнуты большинством белорусов 14 мая 1995 года. Еще одно обстоятельство: и бело-красно-белый флаг, и символика «Погоня» были использованы коллаборационистом правительство, созданное в Беларуси нацистами во время Второй мировой войны (читайте также другое мнение по этому поводу) и Белорусской Демократической Республикой, созданной в Беларусь во время немецкой оккупации Первой мировой войны. Это привело к негативному отношению к наши исторические символы.О нашей истинной истории в Беларуси известно очень мало и исторической ценности «Погоня» и бело-красно-белый флаг. История Изучение Беларуси по книгам официально разрешенных российских или польских историков было очень искаженный. Все эти авторы, в том числе, что удивительно, даже советские историки, пытались чтобы в определенной степени скрыть факт существования белорусской культуры, нашей богатой исторической наследие, белорусский народ как нация и, конечно же, наши национальные символы.Таким образом, очень немногие белорусы, даже с университетским образованием, знают истинную историю Беларуси и ее символы. Печальный факт, ведь белорусский бело-красно-белый флаг и символ «Погоня». являются историческими свидетелями нашей прекрасной эпохи Возрождения XV-XVII веков. К сожалению, эти символы породили в нашем современном обществе не идеалы гуманизм и ренессанс, а скорее к национальной ненависти и несправедливости.

Гимн Беларуси
Гимн, который раньше использовался в Белорусской Советской Социалистической Республике, звучит очень иронично сегодня, когда национальное движение борется против курса президента на растворение Беларуси в России — «Мы белорусы.Мы ищем способы счастья вместе с нашими братьями в России … »и т. д. Старая советская мелодия до сих пор остается национальным гимном, тогда как старые слова отвергаются. Поэма Янки Купалы «Юная. Беларусь »был выбран в качестве текста нового государственного гимна Беларуси, а мелодия до сих пор не принята. Полная мелодия действующего гимна Беларуси в формате wav сохраняется здесь в виде заархивированного файла (~ 2Мб).

Национальный Символ Беларуси
Наш национальный символ «Погоня» или по-английски — «Погоня» — то же самое для Беларуси и Литва с тех времен, когда белорусы и литовцы были объединены в одно большое содружество Великого княжества Литовского и Руси. На нем изображен всадник с поднял меч, наступая на врага. Вы можете прочитать наши специальные страницы об истории символа «Погоня» и его становлении как герб беларуси. Узнайте больше о символе «Погоня» на Литовский сервер

Государственный флаг Республики Беларусь
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но про наш национальный флаг я слышал такую ​​историю: в одном из сражений с немецкими рыцарями (Грюнвальд) белая повязка с нашивкой кровавое пятно поперек его центра использовалось как победное знамя.С тех пор наш флаг бело-красно-белый. Но это легенда. Исторически бело-красно-белый флаг впервые появился как Государственный флаг Беларуси в Белорусской Демократической Республике (1918-1920 гг.

)

Действующая официальная символика Республика Беларусь, введенная режимом Лукашенко:

и

Как белорус, признаюсь, мне не нравятся оба этих новых символа. Я уверен дружеские отношения к символам старых советских времен и исторической «Погоня». символ и бело-красно-белый флаг, а не эти изобретения президента Лукашенко.Эти новые символы — это не шутки. BBC News недавно сообщила, что белорусский суд признал виновными двух молодежь за осквернение государственных символов. Он приговорил двух подростков до 18 лет. месяцев каторжных работ после признания их виновными в хулиганстве и оскорблении государственных символов во время спортивных соревнований.


Паспорт гражданина Республики Беларусь
Белорусский паспорт
еще один символ белорусской независимости.Их было выпущено мало. Я лично все еще есть паспорт бывшего СССР с белорусской печатью «Погоня», символизирующей что я гражданин Беларуси. В 1991-1994 гг. Были выданы белорусские паспорта с Символ «Погоня». Позже их заменили паспорта на советские. «капуста». Лукашенко, не колеблясь, потратил наши налоговые деньги, чтобы лишить нас наших национальные символы повсюду.


С Александром Лукашенко стал президентом, он устранил все признаки правовое государство, от национальных символов до Конституции и избранный парламент. Существующие правила и законы игнорируются правительством и постоянно нарушаются, поэтому мы должны сказать, что не существует основных правил, которые могли бы составить основу Белорусский закон. Любой закон или правило может в любое время быть создано, изменено и нарушено начальник, единственный правитель Александр Лукашенко


Угрозы белорусской государственности

Россия
Еще с XV в. Великое княжество Литовское, Русь и Жемайтия (старая Беларусь) подверглась нападениям со стороны России на своих восточных границах.Первый Смалянские земли — родина знаменитой белорусской династии Сапегов — были потеряны русским царям. В 1654-57 годах восточная половина Беларуси, включая нашу древнюю столицу — Полацк — разрушен совместными силами россиян и украинцев. По мнению некоторых источники 50% населения Беларуси погибло, защищая свое государство в этом «братская» война. Это считается самым кровавым событием белорусского история. В 1772 году во время первого раздела Польши вся Беларусь вошла в состав Российская Империя — Северо-Западная провинция, как ее называла Российская Империя. бюрократы.После большевистской революции 1917 г. в Беларуси образовалась Белорусская Демократическая Республика (БДР) в 1918 году — демократическое буржуазное государство, принявшее идеи свободы, разнообразия и плюрализма. BDR продлился всего один год. это было опрокинуты большевиками и образовалась Советская Беларусь. После битвы при Слуцаке Правительство БДР отступило в ссылку и в настоящее время находится в США. В годы СССР политика русификации была строго выполняется в Беларуси.Только период 1920-1928 гг. Ознаменовался непродолжительным возрождением Белорусская национальная мысль. Позже, согласно коммунистической теории, все население СССР был преобразован в новое человеческое существо — «советских людей», на удивление русский вид. В 1991 году документ подписали Беларусь, Украина. и Россия во время знаменитой встречи в Беловеже о роспуске СССР по инициативе премьер-министра Беларуси Станислава Шушкевич. Родилось суверенное государство Республика Беларусь.В следующие три лет Беларусь сделала много шагов к восстановлению своей национальной идентичности. Исторический государственные символы Беларуси — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. были возвращены. Белорусскому языку была придана сила официального языка с Десятилетняя программа перехода с русского на белорусский язык в официальных документах. Тысячи изданий, посвященных белорусской национальной идентичности, культуре и истории, имеют заполонили прессу. Школьные программы были изменены, чтобы научить наших детей история Беларуси.В 1994 году, всего за 3 года независимости, экспорт белорусской товаров на Запад больше, чем на Россию и другие бывшие республики. Беларусь была на свой путь к суверенитету. Тем не менее 200 лет под господством России с постоянным «промывание мозгов», переписывание нашей истории и, особенно, этнической близости Белорусы для россиян затруднили нам путь к независимости. Беларусь тоже была нерешительные или недостаточно националистические, чтобы присоединиться к прибалтийским странам в их побеге из России.

В 1994 Александр Лукашенко, малоизвестный председатель сельхозхоза, возглавивший парламентская комиссия по коррупции в правительстве обвинила премьер-министра Шушкевича в мелких кражах и злоупотреблении служебным положением (кое-что о бесплатной квартире ремонт). Вскоре Шушкевича сменил Лукашенко — простой, искренний парень из сельскохозяйственная ферма. Лукашенко использовал недоверие белорусов к политикам в своем кампания.За короткое время Лукашенко создал пост президента для сам с 7-летнего срока президентства. Очень скоро жесткая система власти, которую Лукашенко накапливалось, приводило к нарушениям прав человека, преследованиям прессы, исчезновению лидеров политической оппозиции, избиения участников антилукашенковской демонстрации. Президентство Лукашенко превратилось в Режим. На ранних этапах этот режим был поддержано большинством белорусов. В отличие от мягкого либерала Шушкевича, Лукашенко явная ностальгия по СССР.Во все времена он проводил политику союза с Россия. Уже к 1996 году Беларусь повернула свою экономику с Запада на Восток. Россия снова стала экономическим партнером №1 Беларуси. Хотя сначала колеблется Россия наконец принял предложение режима Лукашенко. Первоначальные сомнения россиян были что Беларусь вернет свою экономику обратно. Поскольку Россия находилась в большем и усиление изоляции в Восточной Европе с Украиной и странами Балтии, требующими огромных налогов на транзит российских товаров в Европу, всегда желающий режим Лукашенко становился более привлекательным для российского правительства и бизнес-мафии.Ельцин не хотел иметь дело с диктатура Лукашенко. Настолько неохотно, что, по некоторым данным, Лукашенко финансирование оппозиции Ельцина в России. С другой стороны, Путин принял Лукашенко. сразу. Примечательно, что Путин никогда не говорил с белорусами как нация, он только общался с белорусским фриром — Лукашенко. 27 ноября 2000 г. Лукашенко сменил Белорусский начальник спецслужб, КГБ и Генпрокуратура. Это похоже на движение Путина — старого агента КГБ, привыкшего проводить свою политику через спецслужбы. операции.На данный момент пятилетний план объединения Беларуси. и Россия принята. Он включает в себя слияние финансовых систем, военных, наличие общее правительство и все другие атрибуты унитарного государства. Если большинство Белорусские люди сейчас проснутся и выйдут на улицы разбирать Лукашенко режим — мы никогда не увидим своей свободы.

Июнь 2002 года принес несколько интересных событий. Вставить открыто противостоял идее Лукашенко о союзе России и Белоруссии как союза двух суверенные государства.Теперь либо союз, либо суверенитет. Он предположил, что Беларусь стать 90-м объектом Российской Федерации и полностью лишиться ее суверенитета. Трудно сказать, чем на самом деле руководствуется Путин в данный момент — возможно, отношения с Режим Лукашенко начал влиять на имидж Кремля как демократического правительства, или на него, возможно, прямо оказали давление, чтобы он прекратил поддерживать режим со стороны Буша и ЕС. Как бы то ни было, несомненно, главная угроза суверенитету Беларуси — это Россия. Империя.Интересно, что на протяжении веков большинство выдающихся белорусов видели в России главную угрозу нашей «свободе в поисках счастья»:

Мелечи Сматрицкий — сказал белорусский религиозный деятель в произведении «Паренезис» 1628 г . :
«Москва свободы не понимает»

Кастусь Калиновский — лидер восстания 1863-64 гг. в Беларуси написал белорусскому народу в своей тюрьме. ячейка в Вильне, перед повешением царскими исполнителями 22 марта 1864 г .:
»…идти как целая нация, чтобы бороться за свои человеческие и национальные права, за свою веру, за свою родная страна. Ибо я говорю вам из-под виселицы, мой народ, что только — тогда будешь жить счастливо, когда над тобой не останется москвича. «

Василь Бука Белорусский писатель, которого некоторые называют сознание белорусской нации в интервью 1995 г. профессору Гимпелевичу (У.из Ватерлоо, Канада) сказал:
«… Если учесть удивительные метаморфозы, произошедшие недавно с российскими коммунистами и демократов, видно, как их демократическая идея приобрела империалистический характер. тон. Мы (имеется в виду: национал-патриоты) не разделяют эту идею и, следовательно, не могут принять Панславизм или любое другое понятие, которое призывает все народы — славян или неславян в так называемая одиночная семья.Наш исторический опыт показывает, что такая «семья» не принесет счастья «. [Ссылка 3]

Сегодня Кремль и банда КГБ Путина продолжают финансировать белорусский режим Лукашенко. Только в августе 2005 года ему пообещали долгосрочный кредит в размере 146 евро. миллионов долларов США. ЕС 2,5 млн и США 5M за несколько лет поддержку белорусской оппозиции — ничто деньгам, которые Россия ежегодно вкладывает в белорусскую диктатуру за ее «дружбу».

Польша

Вкл. Дискриминация белорусского меньшинства в Польше — Заявление редакции Board, 11.06.04.

В XVI в. Русь избавилась от татаро-монгольского господства и начали набеги на белорусские земли Великого княжества Литовского, Руси и Самоджития (ВКЛ). Правители ВКЛ образовали политический и военный союз с Польское королевство — Речь Посполитая Польско-Литевская.В течение столетия это Союз оказался успешным в сдерживании русских вторжений. На пике Речи Посполита стала гигантским государством, простиравшимся от Балтийского моря до Черного моря на год. Но это огромное, нерешительное и чрезмерно либеральное государство было обречено стать жертвой деспотических и жестокое царство России, смоделировавшее свою военизированную организацию — «Опричнина» — на полчища Тенгиз-хана. В середине XVII в. Украина отделилась из Речи Посполитой и присоединился к России.Вместе они напали на Беларусь в 1654 году и зверски снесли большинство наших восточных городов. После этого Беларусь и Польша постепенно потеряли независимость в пользу России. Только в 1917 году, после русской большевистской революции, Польша освободилась от России. После трехлетней войны с Польшей большевики подписали в 1921 г. заключен мирный договор в Риге, согласно которому Западная Беларусь и Западная Украина были отданы Польше. Итак, в период между войнами белорусские национальные движения были преследовался советской тайной полицией — НКВД — в Восточной Беларуси и польской тайной полиция — Defenziva — в Западной Беларуси.В 1939 году Польша была разделена между нацистской Германией. и СССР по соглашению Молотова-Риббентропа. Западная и Восточная Беларусь были объединились. Вильно — непреходящий культурный и духовный центр белорусского народа — был впервые приписан коммунистами Белорусской Советской Социалистической Республике. Но вскоре это было передан оккупированной Литве в качестве взятки, чтобы успокоить протесты литовцев, будучи согнал в Литовскую ССР. Республиканские границы действительно не в СССР ничего не значило.После Второй мировой войны (около 1954 г.) большая территория на западе Беларусь — Падлассье — населенная преимущественно белорусом, была подарена новообразованная Польская Народная Республика, вместе с 400000 белорусов, проживающих в этой земля. Значительному количеству польского населения было разрешено переехать из Беларуси в недавно присоединенная к Германии территория на западе Польской Народной Республики ( подарок польским товарищам от Иосифа Сталина). Это было последнее изменение Польско-белорусская граница.Тем не менее старый лозунг польских ультраправых — «От море к морю », намекая на величие Речи Посполитой XVII в., все еще жив в Польше и часто слышен в Беларуси. Я слышал себя по польскому радио выражение: «Нет Польши без Львова, Гродно и Вильно». В настоящее время в Беларуси около 300 000 поляков. 400 000 белорусов были сильно ассимилировали в Польше («апалиачели») — записали себя только 10 000 человек как белорусы в падлассе во время последней переписи.Последняя волна действий направлена против белорусского населения в Польше выросла в 2002 году. Белорусский регион Польши был разделены на избирательные участки настолько умело, что ни в одной из областей нет белорусского большинство уже нет. Радё Раця, источник новостей для белорусов в Польше, прекратил работу финансируется. Поляки в Беларуси более организованы и активны. Союз поляков Беларусь находится в Гродно. Это сильная организация, поддерживаемая польским правительством. Очевидно, что белорусские организации в Польше не получают такой поддержки. от тоталитарного правительства Беларуси. Пока не было сильных сепаратистов движения в обе стороны. Хотя глава Союза поляков Беларуси был известен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Есть надежда, что Беларуси удастся сбросить режим и вернуться в Европу. Присоединение Беларуси к ЕС с последующим исчезновение границ определенно улучшит белорусско-польские отношения.Но пока «железный занавес» перенесен на польско-белорусскую границу. Теперь это граница между НАТО и российским военным союзом и предметом постоянной напряженности.

Читайте также эту статью автора Войтек Косц в Центральной Европе Обзор «M И Н О Р И Т И Е С: Быть беларусом в Белостоке », в котором объясняется положение белорусского меньшинства в Польше. Вот выдержка:

Некоторые поразительные факты иллюстрируют растущую дискриминацию белорусов.После AWS (Солидарность на выборах) победа в парламенте в 1997 г. , деньги на реконструкция православного монастыря в Супрасле (хранившегося в специальный бюджетный резерв) забрали. В прошлом году Белорусское общество было отказался от финансирования всех своих проектов. Белорусское социально-культурное общество еще не получил денег в этом году, хотя Министерство финансов Видимо, уже перечислил средства Минкульту. Более того, Уже известно, что в следующем году ассигнования будут на десять процентов меньше.250-летие Белостока отметили без упоминания Вклад белорусов и / или православных последователей в развитие города.

В марте прошлого года «Солидарность» Концерт с Беларусью »прошел в Варшаве, Польша. Смотрите здесь несколько видео с концерта на Youtube.com: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В этом году регги Фестиваль свободы в поддержку свободы в Беларуси пройдет 25 марта в г. Варшава.Спасибо, поляки!

Другие штаты

США
После того, как в 1996 г. в Россию было перевезено последнее ядерное оружие Беларуси, США потеряли интерес к Беларуси. Кажется, между двумя бывшие сверхдержавы — благодаря которым США не вмешиваются в процесс поглощения Беларуси со стороны России — так называемый Союз России и Белоруссии, навязанный белорусам режимом Лукашенко.Так же, как Холокост в Чечне не был серьезной проблемой политики США в отношении Россия, Беларусь, похоже, интерпретируются США как «внутренний» вопрос России. Империя. Пока Россия движется к капитализму и не мешает США операции в остальном мире — Ирак, Югославия — русским разрешено выполнять свои собственные операции в Чечне, Татарстане, Приднестровье, а теперь и в Беларуси. Это правда что Американцы потрясены тоталитарным режимом режима Лукашенко и его правами человека нарушения.И определенная поддержка антилукашенковских сил в Беларуси со стороны СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Но белорусское национально-освободительное движение не увидело и 10% уровня США. поддержка, которой пользуются, например, страны Балтии.

 • Видный политический фигура в сенаторе США Маккейне Говорил на Беларусь на конференции «Новая атлантическая инициатива».
 • Кондолиза Райс недавно включила Беларусь в число 6 форпостов тирании в Мир.
 • Президент Соединенных Штатов Америки Джордж У. Буш подписал 20.10.04 Беларусь Закон о демократии и сделал заявление: «Судьба Беларуси будет не за диктатором, а за со студентами, профсоюзными деятелями, гражданскими и религиозными лидерами, журналисты и все граждане Беларуси, заявляющие о свободе своих нация «.
 • 24 февраля 2005 г. Рейтер «Буш» Видит распространение демократии в бывших советских республиках Буш заявил, что предстоящие выборы в Молдове могут способствовать дальнейшему развитию демократии в бывшего Советского Союза и даже изолированной Беларуси во главе с автократическим президентом Александр Лукашенко однажды попадет в их лоно. «Неизбежно, народ Беларуси когда-нибудь будет гордо принадлежать стране демократии. В конце концов, зов свободы приходит в голову каждому и каждому. «душа», — сказал он.
 • В то время как многие страны мира борются для свободы и демократии были вдохновлены инаугурационной речью Freedom президента Джорджа Буша, добиваясь такой свободы с помощью войны и пыток ставит под угрозу гуманистические (даже христианские) идеалы такой борьбы.ЦРУ похищает людей и отправка их в страны третьего мира, такие как Египет или Узбекистан за пытки (CBS, 60 минут, 6 марта 2005 г.) — это не способ борьбы ни за какие идеалы. это не христианин. Во всяком случае, это оскорбление страданий Христа на земле. Пересекать. Это меня лично очень огорчает, потому что, живя в США, я много раз были свидетелями того, насколько сильны основные моральные и человеческие ценности обычных людей. Американцы. Эта нация, которая могла бы стать настоящим моральным лидером в мире продается недальновидными политиками, решившими срезать путь и делать быстрые исправления для достижения краткосрочных тактических преимуществ. Прямо сейчас Сенаторы и представители палаты представителей США обсуждают законопроект о демократии на волне оранжевые революции в Европе и на Ближнем Востоке, которые могли бы присвоить 300 Миллион долларов на помощь делу во всех странах мира. Это менее 1/1000 бюджета США на 2005 год! Почему США так охотно финансируют войны, и он так не желает поддерживать свободу и демократию мирными средства? Согласны ли американцы когда-нибудь тратить 2 миллиарда долларов в день на троих? месяцев на установление мира в Югославии, если бы не бомбежки Югославия? Но, искренне веря в демократический механизм, я вижу истину пробиваясь не только в героической работе некоторых американских журналистов, но и в улицы Беркли и Сан-Франциско, где сегодняшняя американская молодежь стойко выдерживает деревянные пули, выпущенные полицией, чтобы защитить демократию в СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.Это то, что я узнал здесь, на родине демократия — демократия должна быть защищался каждый день.
Германия
Исторически Германия была одним из основных игроков в регионе. Сегодня Германия, пожалуй, наиболее интересуется положением Беларуси из европейских государств. Исторически Немецкие вторжения в Беларусь были остановлены после Грюнвальдской битвы 1410 г. Белорусские, литовские и польские войска разбили Тевтонский орден.Шведский или 30-летний Война XVII в. опустошили в равной степени Беларусь, Германию, Швецию и весь Северо-Восток регион Европы. После этого Беларусь противостояла Германии только в ХХ веке. Беларусь была оккупирован немецкими войсками во время Первой и Второй мировых войн. Автономные белорусские правительства были установлен во время обоих занятий. Вторая мировая война была одним из самых кровавых событий в Белорусская история, превзойденная только Войной с объединенными силами России и Украины 1654 -1657.25% населения Беларуси погибло во время Великой Отечественной войны. Практически каждый семья кого-то потеряла. Воспоминания о Второй мировой войне сильно запечатлены в белорусском языке сознание. Итак, на белорусско-германские отношения до сих пор в некоторой степени влияют это. Чтобы исправить это повреждение, потребуется еще одно или два поколения.

Европейский Союз
Белорусское национально-освободительное движение практически не получало активной поддержки. из ЕС.Напротив, как сообщает польское информационное агентство «Каминикат» в недавнем скандальная оговорка, посол ОБСЕ в Беларуси господин Георг Вик признано на конференции «Видение единой Европы» в Белостоке, Польша, которая уже несколько лет пытается объединить Беларусь с Россией. Он заявил, что для Европы растворение тоталитарной Беларуси в «демократической» России решит проблему последней диктатуры в Европе — режима Лукашенко.Другой проблема, вероятно, в страхе перед западноевропейскими государствами ЕС раствориться в «варварские» восточноевропейские государства вроде Беларуси. Вклад Великое княжество Литовское в процесс европейского культурного развития XV-XVII вв. имеет было удобно забыто в Западной Европе. Пока из европейских стран Белорусское национальное освобождение получило наибольшую поддержку со стороны Швеции, Чехии, Германия, Литва и другие страны Балтии, а также в некоторой степени Польша, Италия, Нидерланды и Дания.

Аналогично глава ПАСЕ Ван-дер-Линден недавно похвалил режим Лукашенко в частном разговоре с эстонским парламентом. члены (осень 2007 г.).

Многие молодые белорусы разочарованы, наблюдая за нашими соседями — Литвой, Латвией и Польша — вступление в НАТО и ЕС, а мы остались с Лукашенко диктатура коммунистические пенсионеры и все безумные планы объединиться с Россией, построить новый СССР или без разницы. 14 октября 2007 г. прошел первый «Европейский марш» в г. Минск, где выразили желание тысячи прогрессивных белорусов вернуться к либеральным и демократическим европейским ценностям. К счастью, не все европейцы считают Беларусь, Украину и Молдову проигранным делом. Вот что Financial Times напечатала 2 января 2003 г. в это статья «ЛИДЕР: Восточные подходы »:

« В Беларуси, Украине и Молдове положение еще сложнее. Здесь ЕС не дал обещаний относительно будущего членства, даже если отдельные лидеры ЕС иногда намекал. Основная проблема в том, что президенты трех государств — Александр Лукашенко из Беларуси, Леонид Кучма из Украины и коммунист Владимир Воронин из Молдовы — похоже, не разделяет веру ЕС в демократию и открытые рынки.

Но многие их граждане знают. Задача состоит в том, чтобы задействовать эти люди, не поддерживая своих властных хозяев. Ответы включают кредиты на малые бизнеса и помощь неправительственным организациям, независимым СМИ и образовательным путешествовать. При попутном ветре такая поддержка могла бы способствовать развитию подлинных демократий.

Обсуждение членства этих трех стран в ЕС должно быть осталось на будущее. Столкнувшись с текущим расширенным меню, аппетит невелик. сегодня, чтобы созерцать новую волну. Но возможности членства быть не должно. Исключенный. Через 10-15 лет ЕС, успешно включивший страны Балтии, Центральная и Юго-Восточная Европа может быть готова рассмотреть Украину так же, как и Турцию ».

В настоящее время белорусская демократическая оппозиция получает много политических и некоторая финансовая поддержка со стороны структур ЕС.ЕС ввел санкции против Беларуси из-за нарушений прав независимых профсоюзов в 2007 году. Но когда он приходит в частный европейский бизнес, слишком много жадных бизнесов Европа, готовая заработать на поддержке белорусского тоталитаризма режим. Такой недавно голландский Банк ABN Amro предоставил белорусскому режиму кредит в размере 500 млн евро. Точно австрийский Райффайзен Банк и ВТБ Банк Европа, Великобритания поставляли антидемократический белорусский режим с их крупными кредитами.Последнее время белорусский режим продал ряд белорусских предприятий (Мотовело, Velcom) в Австрийские и кипрские инвесторы совершенно непрозрачно, без каких-либо публичные аукционы. Можно ожидать таких сделок от тоталитарного режима, но есть также европейский противник, который слишком охотно поддерживает режим в Беларуси.

Пока США уже звонили белорусским режим — диктатура, Европарламент только недавно согласился, что Лукашенко является диктатором, и его правление — диктатура:

Европейский парламент (ЕП) в четверг 11 марта, г. В 2005 г. принято резкое постановление о взрыве Александра Лукашенко. правительство и требует немедленного освобождения нескольких активистов, которых оно называют политзаключенными.В частности, резолюция призывает признать нынешний белорусский режим как диктатура, а г-н Лукашенко — диктатор, а также выявление и замораживание личных активов президента Лукашенко и те другие высокопоставленные члены режима, которые обеспечивают продолжение диктатура.

Еще одна вещь — посткоммунистический образ мышления и люди, которые его несут, будут ушел через 15 лет, надеюсь, вместе с такими режимами, как Лукашенко. Но будет ли Беларусь пережить натиск Российской Империи? Мы не хотим превращаться в Чечню … Мы будем нужна вся возможная поддержка, чтобы отгородить новую Российскую Империю. Много будет теперь зависит от того, что будет с Украиной и Грузией. Если Запад не будет повернуться спиной к Украине и Грузии, как это было в демократической России начало 1990-х годов и обеспечит экономический успех Украины и Грузии — тогда будет отличный пример для всех других репрессированных народов на территория бывшего СССР.В противном случае люди могут выбрать жалкую безопасность диктатур (они только что сделали это в Казахстане), вместо того, чтобы погрузиться в годы псевдодемократический хаос, как в России.


Ссылки на белорусский Государственность


Литература о белорусской государственности

Арт. 1. «Белорусская государственность. Хрестоматия и библиография» , г. Ред .: Витаут Кипель и Зора Кипель, Белорусский институт искусств и наук, Нью-Йорк, 1988 г. Карточка Библиотеки Конгресса № 88-70081.

Арт. 2. Ян Запрудник, «Беларусь: на перекрестке истории», . Westview Press (ныне часть Harper Collins),
1993, ISBN: 0-8133-1794-0 (PBK)
Вы можете заказать книгу @ Harper Collinsr: 1-800-822-4090; факс: 1-800-242-7737; http://www.harpercollins.com/

Арт. 3. Зина Гимпелевич, «Два интервью с Василем Быкой» , г. В кн .: Записы Т. 23, опубликовано Белорусским институтом искусств и наук, Нью-Йорк-1999.

Этот файл является частью Virtual Путеводитель по Беларуси — совместный проект белорусских ученые и специалисты за рубежом. VG предлагает вам самую обширную компиляцию информации о Беларуси в сети.
Пожалуйста, присылайте свои комментарии авторам ВГ на адрес Беларусь

История | Государственность | Культура | Политика | Города | Природа и география | Путешествия | Глобальные ресурсы | Словари | Чернобыль | Генеалогия | Промышленность | Новое

VG to Belarus
Предупреждение об отказе от ответственности

MBBS в Беларуси — лучшие университеты и низкая плата для индийских студентов

Обучение MBBS в Беларуси

MBBS в Беларуси становится все более популярным среди студентов, которые хотят получить MBBS за рубежом.

Беларусь — небольшая страна, где около 16000 индийских и иностранных студентов изучают медицину в Беларуси с лучшими медицинскими университетами с низкой структурой оплаты, которая в целом признана властями MCI и ВОЗ.

Различные медицинские вузы Беларуси. Если вы выберете курс медицины в Беларуси для получения высшего образования, то это правильное решение, которое вы примете в своей жизни, потому что степень MBBS в любом белорусском медицинском университете признается, где бы вы ни находились.

В Беларуси огромный список медицинских вузов. С тех пор Витебский государственный медицинский университет входит в число лучших медицинских вузов Беларуси для иностранных студентов, аккредитованных MCI.

Белоруссия также стала довольно известной в последние годы. Беларусь — прекрасный вариант для студентов, которые хотят изучать MBBS в европейских странах. Кроме того, университетская медицина в Беларуси обойдется индийским студентам дешевле, чем стоимость курса MBBS в Украине.

В Беларуси существует большой список медицинских университетов, в которых иностранным студентам преподают на английском языке.

Полная информация о MBBS в Беларуси

MBBS в Беларуси — краткий обзор

Последняя дата подачи заявки Июль, 2020
Базовое соответствие 10 + 2 (Наука) с 60%
Вступительный тест NEET Да, это обязательно
Минимальная стоимость курса 4 лакха в год
Максимальная стоимость курса 7.3 лакха в год
Стоимость проживания в Беларуси 10-15 тысяч / месяц
Продолжительность курса 6 лет, включая стажировку
Средний Английский и белорусский
Признание университетов Аккредитованы MCI и ВОЗ
Лучший медицинский университет Витебский государственный медицинский университет

MBBS в Беларуси: структура гонораров на 2020-2021 годы

Это ведущие медицинские университеты Беларуси, одобренные МКИ, и структура их оплаты.

Примечание : Предполагается, что все суммы, упомянутые выше, будут изменены в соответствии с курсом валюты и политикой университета.Для целей расчета 1 $ = Rs. 70.

Преимущества обучения на MBBS в Беларуси для индийских студентов

 • Английский язык обучения на протяжении всего курса MBBS.
 • Никаких пожертвований и подушных сборов за поступление в MBBS в Беларуси.
 • Тесты TOEFL и IELTS не требуются для MBBS в Беларуси
 • После завершения MBBS из Беларуси студенты будут иметь право на получение сертификата или вступительных экзаменов, таких как MCI, USMLE, PMDC, PLAB и многие другие.
 • Степень MBBS, полученная в медицинских университетах Беларуси, признана во всем мире.
 • Легкий и простой процесс поступления на обучение в MBBS в Беларуси.
 • Доступная структура оплаты за обучение по программе MBBS в Беларуси.
 • Лучшие медицинские университеты Беларуси, одобренные MCI и ВОЗ.
 • Современные больницы доступны для стажировки во время MBBS в Беларуси.
 • Дружественная студенческая среда на кампусе.
 • Полная безопасность для иностранных студентов.

Критерии отбора: для поступления в программу MBBS в Беларуси

Если вы планируете поступать в лучшие медицинские университеты, одобренные MCI, то критерии отбора MBBS в Беларуси очень просты:

 • Студент должен получить 12-е место от любого регулятора.
 • Студент должен иметь в сумме 55% по PCB (физика, химия и биология)
 • Студентам необходимо сдать экзамен ΝЕЕТ для поступления на MBBS за рубежом
 • Результаты IELTS или TOEFL не требуются.

Выполните шаги, чтобы получить доступ к MBBS в Беларуси

С нами поступить в лучшие медицинские вузы Беларуси для индийских студентов очень просто.

Порядок приема на MBBS в Беларуси:

 • Во-первых, заявитель должен заполнить форму заявки, указав все необходимые сведения.
 • Тогда вы получите письмо о зачислении.
 • Затем вам нужно оплатить регистрационный счет.
 • После оплаты расходов по MBBS подайте заявку на визу.
 • Вы получите визу в течение 4-5 рабочих дней.
 • После завершения всех необходимых процедур пора лететь в Беларусь.

Необходимый документ для получения визы для учебы в Беларуси

Студенческая виза в Беларусь необходима для поступления на курс MBBS в любые медицинские вузы.

Каждый заявитель должен иметь при себе в аэропорту следующие оригиналы документов:

 • Действующий туристический паспорт
 • Официальное письмо о зачислении
 • Сертификаты школы
 • Свидетельство о рождении
 • Медицинское свидетельство о пригодности (в больнице с печатью)
 • 5 фотографий (паспортного размера)

Система образования в Беларуси

 • Беларусь имеет систему образования, эквивалентную советскому союзу. Здесь около 250 профессиональных школ и 57 высших учебных заведений.
 • В стране действует более 100 учреждений повышения квалификации.
 • У
 • университетов Беларуси прекрасный кампус и интересная учебная атмосфера.
 • Студенты получат возможность изучать русский и белорусский языки.
 • Лекции читают профессора мирового уровня.
 • Общие учебные заведения в Беларуси идеально подходят для индийских студентов-медиков.

Студенческая виза в Беларусь

Белорусская студенческая виза — это разрешение, предоставляемое каждому индийскому студенту для проживания и обучения в Беларуси. Для получения учебной визы в Беларусь иностранным гражданам необходимо получить приглашение от института.

Некоторые страны, на территории которых есть посольства Беларуси, могут получить учебную визу до приезда в Беларусь. Страны, в которых расположены посольства Беларуси:

Индия Китай Объединенные Арабские Эмираты
Турция Нигерия Иран
Ирак Оман Южная Африка
Сирия Вьетнам

Study Visa Belarus обычно оформляется в международном аэропорту «Минск» с помощью приглашения от миграционной службы Беларуси.

Сотрудник иммиграционной службы проверит данные о визах заявителей и утвердит письмо, позволяющее заявителям покинуть свою родину.

Примечание: абитуриентам необходимо сообщить дату прибытия в соответствующий вуз Беларуси до прибытия.

Срок оформления визы

Срок оформления учебной визы в Беларусь — 6 рабочих дней после подачи заявления на визу.Это намного меньше времени по сравнению с любой другой страной.

Другие причины, по которым вам следует выбрать курс MBBS в Беларуси

Если вы думаете о том, чтобы выбрать медицинское образование за рубежом? Тогда MBBS в Беларуси будет отличным вариантом благодаря высокому качеству образования, высококвалифицированным преподавателям, сложным лабораториям и современным методам.

Мы перечислили несколько причин, по которым вам следует изучать MBBS в Беларуси:

 • Все медицинские университеты Беларуси признаны государством.
 • Полная безопасность для иностранных студентов, обучающихся на MBBS в Беларуси
 • Получить индийскую еду легко.
 • Современные больницы доступны для прохождения практики
 • Беларусь Медицинский диплом зарегистрирован — МСІ и ВНО

Примечание : Выше указаны причины, по которым каждый календарный год более 1000 иностранных студентов со всего мира приезжают изучать медицину в Беларусь.

Лучшие медицинские университеты и продолжительность их обучения в Беларуси

Изучение медицины в Беларуси откроет огромные возможности для карьерного роста. Студенты будут получать диплом врача и степень бакалавра медицины в медицине. Затем студенты бакалавриата должны пройти 1 год стажировки в качестве врачей-стажеров под руководством опытных врачей.

Белорусские медицинские университеты Длительность курса
Белорусский государственный медицинский университет 6 лет (включая 1 год стажировки)
Гомельский государственный медицинский университет 6 лет (включая 1 год стажировки)
Витебский государственный медицинский университет 6 лет (включая 1 год стажировки)
Гродненский государственный медицинский университет 6 лет (включая 1 год стажировки)

MBBS в Беларуси — безопасно ли это для индийских студентов?

 • Сегодня Беларусь является популярным местом для обучения индийских студентов MBBS.
 • Однако вы можете проверить рейтинг Беларуси по департаменту безопасности и уровень преступности в отношении индийских и иностранных студентов, обучающихся в Беларуси.
 • Тем не менее, безопасность индийских студентов в Беларуси является высшим приоритетом для правительства Беларуси.
 • Надеемся, эта ценная информация прояснит ваши мысли о безопасности в Беларуси.

После прохождения MBBS из Беларуси

После прохождения курса MBBS в Беларуси у вас будет много возможностей, например, вы можете вернуться в Индию, появиться на MCI-screening / FMGE (Foreign Medical Graduate Screening test), и если вы сдадите экзамен MCI-Screening, вы сможете практиковаться в Индии.

Программа MBBS в Беларуси

Программа является очень важным фактором, потому что она создает у студентов потенциал профессионализма. Белорусские медицинские университеты придерживаются коллективных программ по изучению медицины, признанных или аккредитованных —

 • Министерство образования (Беларусь)
 • MCI (Медицинский совет Индии)
 • ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и другие.

О Беларуси

Беларусь — страна Восточной Европы, ранее известная как Белая Русь или Белоруссия. Беларусь становится центром образования мирового уровня для иностранных студентов.

Белорусские университеты предлагают студентам курсы, признанные во всем мире. Белорусский государственный университет, основанный 30 октября 1921 года, является ведущим образовательным, инновационным и культурным центром Беларуси.

Делает упор на внутренней и международной деятельности студентов, чтобы соответствовать культурным, интеллектуальным и социальным требованиям общества, ведущим к устойчивому росту Беларуси. Практически все курсы в университете имеют внутреннее признание. В мировом рейтинге университетов QS Белорусский государственный университет занимает 334 место в мире.

На сегодняшний день Беларусь имеет более 400 международных договоров с научными институтами / университетами 50 стран мира.Обучение на MBBS в Беларуси — лучший выбор как для студентов-резидентов, так и для иногородних.

MBBS в Беларуси — FAQ


Помимо предоставленной информации, вот несколько часто задаваемых вопросов о Quora and Careers 360:

См. Беларусь — строгая страна с точки зрения правил, актов и т.д. Белорусский университет придерживается тех же критериев при приеме. Если студент задерживает оплату взноса, он / она будет подвергнутся штрафу в размере 0.1% взимается со следующего дня после установленного срока.

Да, для практики в Индии вам необходимо иметь регистрацию MCI в качестве практикующего врача, сдав экзамен NEXT.

Да, можно. Беларусь — это не только страна, которая позволяет студентам проходить практику из родной страны. Количество университетов там, что позволяет студентам проходить практику из соответствующих стран.

Да, MBBS из Беларуси — это действительно выгодное вложение времени, финансов и приобретения карьеры.Это один из замечательных вариантов с качественным и доступным медицинским образованием.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *