Синфи 9 алгебра – Усмонов Н., Пиров Р. Алгебра. Синфи 9 [PDF]

Халли масъалахо аз маводи аттестатсия аз алгебра синфи 9

Просмотр содержимого документа
«Халли масъалахо аз маводи аттестатсия аз алгебра синфи 9»

41-50 Халли масъалахои маводи аттестатсияи хатм аз фанни алгебра барои синфи 9

41 Суммаи се адад ба 90 баробар аст.Маълум аст , ки ададии якум назар ба адади дуюм 10 вохид кам буда, адади дуюм назар ба сеюм 2 маротиба зиёд аст.ин ададхоро ёбед.

Хал:

Адади якум—а=2х-10

Адади дуюм—в=2х

Адади сеюм —с=х

а+в+с=90

2х-10+2х+х=90

5х=100

Х=20

а=2х-10=2*20-10=30

в=2х=2*20=40

с=х=20

чавоб: 30, 40,20

42.Ду сайёх дар як вакт аз махаллхои А ва В ба мукобили якдигар баромада пас аз се соат вохурданд. Баъди ду соати вохури сайёхи якум ба махалли В расид Пас аз чанд соати вохури сайёхи дуюм ба махалли А меояд?

Хал:

2——3

3——х

2/3=3/х

2х=9

Х=4,5

Чавоб:4,5 соат.

43.Суммаи се адад ба 120 баробар аст. Маълум аст, ки адади дуюм аз якум 2 маротиба кам буда, адади сеюм назар ба дуюм 20 вохид зиёд аст. Ин ададхоро ёбед.

Хал:

Адади якум—а=2х

Адади дуюм—в=х

Адади сеюм—с=х+20

а+в+с=120

2х+х+х+20=120

4х=100

Х=25

а=2х=2*25=50

в=х=25

с=х+20=25+20=45

чавоб:50,25,45

44. Аз махаллахои А ва В,ки масофаи байнашон 20 км рох аст,дар як вакт ба пешвози якдигар ду пиёдагард баромаданд . Суръати пиёдагарди якум аз дуюм 1 км/ст зиёд мебошад, бинобар он у ба махаллаи В 1 соат барвактар расид. Суръати хар як пиёдагардро муайян кунед.

П1=20/(х+1)

П2=20/х

t=t2-t1=1

20/x-20/(x+1)=1

20(x+1)-20x=x(x+1)

20x+20-20x=x2+x

X2+x-20=0

D=1+80=81

X=(-1+9)/2=4

Чавоб: 4км/ст; 5км/ст

45.Бригадаи якум супоришро дар 5 руз, бригадаи дуюм бошад дар 20 руз ба ичро мерасонид, онхо якчоя ин супоришро дар чанд руз ичро мекунанд?

Хал:

Б1=х/5

Б2=х/20

Б1+Б2=?

х/t=x/5+x/20

x/t=4x/20+x/20

x/t=5x/20

1/t=1/4

t=4руз.

46. Кубури об хавзро дар 20 соат, кубури дуюм дар 30 соат хавзаро пур мекунад.Харду кубур якчоя хавзро дар чанд соат аз об пур карда метавонанд?

Хал:

К1=1/20

К2=1/30

К1+К2=1/х

1/20+1/30=1/х

(3+2)/60=1/х

Х=60/5

Х=12соат

47.Дар фабрика ду навъ шоколади 1 килограммаш 30 сомони ва 50 сомони мавчуд аст. Аз хар як навъ шоколад чанд кг-и гирифтан лозим то ин ки 500 кг шоколади омехтаи 35 сомони хосил шавад?

Хал:

Х-Ш 30 сомони

У-Ш 50 сомони

Х+у=500

30х+50у=500*35

Х—-? У——?

20у=2500

У=125 кг

Х=500-у=500-125=375 кг

48. Дар фабрика ду навъ шоколади 1 кг-аш 40 сомони ва 60 сомони мавчуд аст. Аз хар як шоколад чанд кг гирифтан лозим то ин ки 400 кг шоколади омехтаи 55 с хосил шавад?

Хал:

Х——40 сомони

У——-60 сомони

Х+у=400

40х+60у=55*400

20у=6000

У=300 кг х=400-у=400-300=100кг

49. Як адад аз дигараш 9 вохид зиёд буда, хосили зарби онхо ба -14 баробар аст. Ин ададхоро ёбед?

Хал:

А1—х

А2—х+9

Х(х+9)=-14

А1—? А2—-?

Х2+9х+14=0

D=81-56=25

Х1=-7 Х2=-2

А1=-7 А2=-7+9=2

А1=-2 А2=-2+9=7

Чавоб: (-7;2) (-2; 7)

50.Як адад аз дигараш 8 вохид зиёд буда,хосили зарбашон ба -12 баробар аст . Ин ададхоро ёбед.

Хал:

А1=х

А2=х+8

Х(х+8)=-12

Х2+8х+12=0

А1=? А2=?

Х2+8х+12=0

D=64-48=16

Х1=-2 Х2=-6

А1=-2 А2=-2+8=6

А1=-6 А2=-6+8=2

Чавоб: (-2; 6) (-6; 2)

multiurok.ru

Китобҳои дарсӣ барои синфи 9

Истифодабарандагони сомона акнун метавонед, китобҳои зеринро бе мушкили дастрас намоед!

Китобҳои дарсӣ барои синфи 9

Номи китоб

Муаллифони китоб Хондан ё сабт кардан

1.

Адабиёти тоҷик Тӯйчӣ Мирзод

Сабт кардан

2.

Алгебра Н.Усмонов, Р.Пиров

Сабт кардан

3.

Биология. Анатомия ва физиологияи одам Устоев М.Б.

Сабт кардан

4.

Химия Лутфулло Солиев

Сабт кардан

5.

Экология М.Дарвозиев, И.Сафаров

Сабт кардан

6.

Забони англисӣ Сатская П.Н., Ҷамшедов П.Ҷ., Алидодхонова К.А.

Сабт кардан

7.

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон Х.Муҳаббатов, М.Раҳимов, Ш.Ғафоров

Сабт кардан

8.

Геометрия Шарифов Ҷ., Бурҳонов У.

Сабт кардан

9.

Асосҳои техникаи компютерӣ Комилов Ф.С., Шарапов Д.С.

Сабт кардан

10.

Физика Ҳ.Маҷидов, О.Нозимов

Сабт кардан

11.

Русский язык Т.В.Гусейнова, Д.Х.Шабурова

Сабт кардан

12.

Таърихи халқи тоҷик Намоз Ҳотамов

Сабт кардан

13.

Таърихи умумӣ Т.Н.Зиёев

Сабт кардан

14. Забони тоҷикӣ Д.Хоҷаев, Ф.Зикриёев, А.Муллохонов

Сабт кардан

Просмотрено: 13 005

infopage.tj

Китобҳои дарсӣ барои синфи 9

Тӯйчӣ Мирзод «Адабиёти тоҷик»

  Адабиёти тоҷик барои синфи 9 (unknown, 2,544 hits)

Н. Усмонов, Р. Пиров «Алгебра»

  Алгебра барои синфи 9 (unknown, 1,215 hits)

Сатская П.Н., Ҷамшедов П.Ҷ., Алидодхонова К. А. «English»

  English (забони англисӣ) барои синфи 9 (unknown, 2,306 hits)

Устоев М.Б. «Биология Анатомия ва физиологияи одам»

  Биология барои синфи 9 (unknown, 8,119 hits)

М. Дарвозиев, И. Сафаров  «Экология»

  Экология барои синфи 9 (unknown, 1,350 hits)

Ҳ. Маҷидов, О. Нозимов «Физика»

  Физика барои синфи 9 (unknown, 1,270 hits)

Х. Муҳаббатов, М. Раҳимов, Ш. Ғафоров «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон»

  Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон барои синфи 9 (unknown, 2,137 hits)

Шарифов Ҷ., Бурҳонов У. «Геометрия»

  Геометрия барои синфи 9 (unknown, 865 hits)

Асосҳои техникаи компютерӣ барои синфи 9

  Асосҳои техникаи компютерӣ барои синфи 9 (unknown, 3,511 hits)

Лутфулло Солиев «Химия»

  Химия барои синфи 9 (unknown, 1,332 hits)

Ҷӯраев Т.Қ. «Нақша»

  Нақша барои синфи 8 (unknown, 1,941 hits)

Т.В. Гусейнова, Д.Х. Шабурова «Русский язык»

  Забони руссӣ барои синфи 9 (unknown, 973 hits)

Намоз Ҳотамов «Таърихи халқи тоҷик»

  Таърихи халқи тоҷик барои синфи 9 (unknown, 1,532 hits)

Т.Н. Зиёев «Таърихи умумӣ»

  Таърихи умумӣ барои синфи 9 (unknown, 940 hits)

Азизов А., Раҳимов С., Исломов С.,Fафурова Р. «Технология»

  Технология барои синфи 9 (unknown, 1,291 hits)

Губанова Л. А., Сафаров Ш. А., Каримова Д. Д. «Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ!» қисми 1

  Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ! (қисми 1) барои синфи 7 (unknown, 948 hits)

Губанова Л. А., Сафаров Ш. А., Каримова Д. Д. «Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ!» қисми 1

  Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ! (қисми 2) барои синфи 7

(unknown, 483 hits)

Исаева Ф.А., Мўъминов Ҳ.Қ. «Забони арабӣ»

  Забони арабӣ барои синфи 9 (unknown, 766 hits)

Х. Сайфуллоев «Забони олмонӣ»

  Забони немисӣ барои синфи 9 (unknown, 482 hits)

Давлатбек Х., Фарҳод З., Асрор М. «Забони тоҷикӣ»

  Забони тоҷикӣ барои синфи 9 (unknown, 2,937 hits)

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить

на Ваш сайт.

litseyi2.tj

МАКТАБИ ПРЕЗИДЕНТИ

Саҳифа

Адабиёти тоҷик

2004

Алгебра

2005

Биология

2008

Экология

2006

Физика

2006

6

География

2006

7

Системаи оператсионии WINDOWS

200

8

Химия

2007

9

Нақша

2004

10

Таърихи халқи тоҷик

2005

11

Таърихи умумӣ

2002

12

Забони англисӣ

2007

13

Геометрия

2007

14

Русский язык 

200

15

Забони тоҷикӣ

2007

kitobkhona.narod.ru

СИНФИ 9 — 6 Февраля 2013 — Блог

Тӯйчӣ Мирзод «Адабиёти тоҷик» 

  Адабиёти тоҷик барои синфи 9 (unknown, 419 hits)

Н. Усмонов, Р. Пиров «Алгебра» 

  Алгебра барои синфи 9 (unknown, 261 hits)

Сатская П.Н., Ҷамшедов П.Ҷ., Алидодхонова К. А. «English» 

  English (забони англисӣ) барои синфи 9 (unknown, 513 hits)

Устоев М.Б. «Биология Анатомия ва физиологияи одам» 

  Биология барои синфи 9 (unknown, 1,737 hits)

М. Дарвозиев, И. Сафаров  «Экология» 

  Экология барои синфи 9 (unknown, 284 hits)

Ҳ. Маҷидов, О. Нозимов «Физика»

  Физика барои синфи 9 (unknown, 281 hits)

Х. Муҳаббатов, М. Раҳимов, Ш. Ғафоров «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон»  

  Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон барои синфи 9 (unknown, 345 hits)

Шарифов Ҷ., Бурҳонов У. «Геометрия» 

  Геометрия барои синфи 9 (unknown, 179 hits)

Асосҳои техникаи компютерӣ барои синфи 9 

  Асосҳои техникаи компютерӣ барои синфи 9 (unknown, 754 hits)

Лутфулло Солиев «Химия» 

  Химия барои синфи 9 (unknown, 285 hits)

Ҷӯраев Т.Қ. «Нақша»

  Нақша барои синфи 8 (unknown, 961 hits)

Т.В. Гусейнова, Д.Х. Шабурова «Русский язык» 

  Забони руссӣ барои синфи 9 (unknown, 217 hits)

Намоз Ҳотамов «Таърихи халқи тоҷик» 

  Таърихи халқи тоҷик барои синфи 9 (unknown, 272 hits)

Т.Н. Зиёев «Таърихи умумӣ» 

  Таърихи умумӣ барои синфи 9 (unknown, 212 hits)

Азизов А., Раҳимов С., Исломов С.,Fафурова Р. «Технология»

  Технология барои синфи 9 (unknown, 422 hits)

Губанова Л. А., Сафаров Ш. А., Каримова Д. Д. «Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ!» қисми 1 

  Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ! (қисми 1) барои синфи 7 (unknown, 296 hits)

Губанова Л. А., Сафаров Ш. А., Каримова Д. Д. «Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ!» қисми 1

  Дўсти ту – тарбияи ҷисмонӣ! (қисми 2) барои синфи 7 (unknown, 174 hits)

Исаева Ф.А., Мўъминов Ҳ.Қ. «Забони арабӣ»

  Забони арабӣ барои синфи 9 (unknown, 213 hits)

Х. Сайфуллоев «Забони олмонӣ» 

  Забони немисӣ барои синфи 9 (unknown, 198 hits)

Давлатбек Х., Фарҳод З., Асрор М. «Забони тоҷикӣ» 

  Забони тоҷикӣ барои синфи 9 (unknown, 746 hits)

m53.do.am

Адабиёти тоҷик | zarowadk.ru

Адабиёти тоҷик: Китоби дарсӣ барои синфи 5. Тӯйчӣ Мирзод, Розиқ Ҳамидов, Мирзохӯҷаи Пирзод. – Д.: «АВА», 2008. — 304 с.

Фаро кашидан:

adab_5_2008.pdf 63.02 Mb
adabiyot_5_2008.pdf 6,85 Mb

Адабиёти тоҷик: Китоби дарсӣ барои синфи 5. Нашри сеюми ислоҳшуда. Тӯйчӣ Мирзод, Розиқ Ҳамидов, Мирзохӯҷаи Пирзод. – Д.: Ҳоҷӣ Ҳасан, 2013. — 304 с.

Фаро кашидан: adabiyot_5_2013.pdf 5,21 Mb

Адабиёти тоҷик: Китоби дарсӣ барои синфи 6. Қ. Хоҷаев, А. Абдувалиев, Н. Шарафиддинов. – Д.: 2004. — 224 с.

Фаро кашидан: adab_6_2004.pdf 20.29 Mb

Адабиёти тоҷик: Китоби дарсӣ барои синфи 6. Қ. Хоҷаев, А. Абдувалиев, Н. Шарафиддинов, Б. Раҳматов. – Д.: 2010.

Фаро кашидан: adabiyot_6_2010.pdf 75.14 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 6). Қ. Хоҷаев, А. Абдувалиев, Н. Шарафиддинов, Б. Раҳматов. – Д.: Маориф, 2014. — 198 с.

Фаро кашидан: adabiyot_6_2014.pdf Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 7). М. Шайхов, У. Тоиров. – «PLEIADES PUBLISHING Inc», 2002. — 240 с.

Фаро кашидан: adabiyot_7_2002.pdf 9.7 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 7). Нашри аввал. Тоиров Урватулло, Зикиров Хайрулло, Мӯсоев Муҳаббат. – Д.: Мавлавӣ, 2008. — 320 с.

Фаро кашидан:

adabiyot_7_2008.pdf 3.12 Mb
adab_7_2008-1.pdf 3.1 Mb
adab_7_2008.pdf 2.7 Mb

Адабиёти тоҷик. Китоби дарсӣ барои синфи VIII. Нашри IV. Ш. Ҳусейнзода. – Д.: Маориф, 1982. – 275 с.

Фаро кашидан: adabiyot_8_1982.pdf 14.08 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 8). Аълохон Афсаҳзод. – Pleiades Publishing, Inc, 2001. — 304 с.

Фаро кашидан: adabiyot_8_2001.pdf 36.06 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 9). Тӯйчӣ Мирзод. – Pleiades Publishing, Inc, 2004. — 360 с.

Фаро кашидан: adabiyot_9_2004.pdf 40.95 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 9). Мирзоди Маонӣ, Суннатуллоҳи Давлатзода. – Д.: Мавлавӣ, 2009. — 368 с.

Фаро кашидан:

adabiyot_9_2009.pdf 8,86 Mb
adab_9_2009.pdf 8,8 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 10). Тоиров У., Солеҳов М., Шарифов Р. – Д.: 2007. — 300 с.

Фаро кашидан:

adabiyot_10_2007.pdf 1.26 Mb
adab_10_2007-1.pdf 1.2 Mb
adab_10_2007.pdf 1.1 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 10). Тоиров У., Солеҳов М., Шарифов Р. – Д.: 2008. — 336 с.

Фаро кашидан:

adabiyot_10_2008.pdf 1.26 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 10). Нашри дуюм. Тоиров Урватулло, Солеҳов Мирзо, Шарифов Раҷаб. – Д.: ҶММ «Граф Полиграф», 2010. — 330 с.

Фаро кашидан: adabiyot_10_2010.pdf 7.94 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 11). Худойназар Асозода, Аламхон Кӯчаров. – Д.: 2006. — 291 с.

Фаро кашидан:

adabiyot_11_2006.pdf 1.61 Mb
adab_11_2006-1.pdf 1.6 Mb
adab_11_2006.pdf 1.4 Mb

Адабиёти тоҷик (Китоби дарсӣ барои синфи 11). Нашри дуюм. Худойназар Асозода, Аламхон Кӯчаров. – Д.: «ТоРус», 2011. — 400 с.

Фаро кашидан: adabiyoti_tojik_11_2011.pdf 4,39 Mb

zarowadk.ru

Алгебра [Текст] : ўрта мактабнинг 9-синфи учун дарслик


Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:

author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND.
Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак «доллар»:

$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

«исследование и разработка«

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку «#» перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду «~» в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как «бром», «ром», «пром» и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду «~» в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

«исследование разработка«~2

Релевантность выражений

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак «^» в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово «исследование» в четыре раза релевантнее слова «разработка»:

исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения — положительное вещественное число.
Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO.
Будет произведена лексикографическая сортировка.

author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.

author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

search.rsl.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *